Филтри
  • 5 - 7 клас
  • Български език и литература
Предмети
Клас/възраст
Ключови думи
Цена
Пакет от уроци
Дата/час
Часови интервали
Дни от седмицата

Български език и литература, 5 - 7 клас

Индивидуални онлайн уроци по български език и литература за подготовка за олимпиади, изпити и за всяка ситуация в живота. Само пълноценното познание на езика, ни дава свободата да представяме идеите си, да отстояваме тезите си, да общуваме пълноценно и грамотно.


(21 оценки)
Най-ранен свободен час след: около 19 часа
Време за отговор: 7 минути


Още 3 обучения от обучителя:

5 - 7 клас - НВО, матура, ускорен курс, изпит след 7. клас, кандидат-гимназисти, творческо писане, летящ старт, преговорен курс, опреснителен курс
(6 оценки)
Най-ранен свободен час след: около 5 часа
Време за отговор: 1 ден

(по-малко от 5 оценки)
Най-ранен свободен час след: 3 дни


Още 1 обучение от обучителя:

(45 оценки)
Най-ранен свободен час след: около 4 часа
Време за отговор: 8 часа


Още 5 обучения от обучителя:

5 - 7 клас - НВО, матура, ускорен курс, изпит след 7. клас, кандидат-гимназисти, летящ старт, преговорен курс, опреснителен курс, литературен анализ
(19 оценки)
Най-ранен свободен час след: 3 дни
Време за отговор: 3 часа

(10 оценки)
Най-ранен свободен час след: около 4 часа
Време за отговор: 1 час


Още 1 обучение от обучителя:

5 - 7 клас - правопис, олимпиада, литературен анализ
(по-малко от 5 оценки)
Най-ранен свободен час след: 2 дни

Ние можем

5 - 7 клас
Виж повече

от 24,50 лв.(за 60 мин.)

(по-малко от 5 оценки)
Най-ранен свободен час след: 3 дни

БЕЛ

5 - 7 клас
Виж повече

от 20,00 лв.(за 45 мин.)

(по-малко от 5 оценки)
Най-ранен свободен час след: 1 ден

Български

5 - 7 клас
Виж повече

от 20,00 лв.(за 45 мин.)


Още 1 обучение от обучителя:

5 - 7 клас - НВО, матура, ускорен курс, изпит след 7. клас, кандидат-гимназисти
(43 оценки)
Най-ранен свободен час след: около 5 часа
Време за отговор: 2 часа


Още 3 обучения от обучителя:

5 - 7 клас - правопис, литературен анализ, НВО, матура, летящ старт, преговорен курс, изпит след 7. клас, опреснителен курс, ускорен курс
(30 оценки)
Най-ранен свободен час след: около 4 часа
Време за отговор: 1 час

БЕЛ

5 - 7 класНВО
Виж повече

от 23,00 лв.(за 45 мин.)


Още 2 обучения от обучителя:

5 - 7 клас - матура, ускорен курс, изпит след 7. клас, кандидат-гимназисти, летящ старт, преговорен курс, опреснителен курс
(77 оценки)
Най-ранен свободен час след: около 19 часа
Време за отговор: 2 часа


Още 4 обучения от обучителя:

5 - 7 клас - правопис, опреснителен курс, изпит след 7. клас, творческо писане
(26 оценки)
Най-ранен свободен час след: около 2 месеца
Време за отговор: 2 дни


Още 1 обучение от обучителя:

5 - 7 клас - НВО, изпит след 7. клас, кандидат-гимназисти
(по-малко от 5 оценки)
Най-ранен свободен час след: 3 дни


Още 1 обучение от обучителя:

5 - 7 клас - летен курс, ускорен курс