Филтри
Предмети
Клас/възраст
Ключови думи
Цена
Дата/час
Часови интервали
Дни от седмицата

Химия, 8 - 10 клас


(по-малко от 5 оценки)
Най-ранен свободен час: след 1 ден
Време за отговор: 3 часа

(11 оценки)
Най-ранен свободен час: след 4 дни
Време за отговор: 2 часа

(по-малко от 5 оценки)
Най-ранен свободен час: след 1 ден

(9 оценки)
Най-ранен свободен час: след 2 дни
Време за отговор: 3 часа


Още 1 обучение от обучителя:

8 - 10 клас - неорганична химия, органична химия
(по-малко от 5 оценки)
Най-ранен свободен час: след 2 дни

(по-малко от 5 оценки)
Най-ранен свободен час: след 1 ден

(по-малко от 5 оценки)
Най-ранен свободен час: след 3 дни


Още 1 обучение от обучителя:

Консултация за
подходящо обучение