Филтри
Предмети
Клас/възраст
Ключови думи
Цена
Дата/час
Часови интервали
Дни от седмицата

Математика, 5 - 7 клас

Индивидуална онлайн подготовка по математика за състезания, изпити и усвояване на материала. За тези, за които математиката е страст и за тези, които сега откриват необятността на царицата на науките.


(по-малко от 5 оценки)
Най-ранен свободен час: след около 5 часа
Време за отговор: 13 часа

(18 оценки)
Най-ранен свободен час: след 2 дни
Време за отговор: 4 часа


Още 1 обучение от обучителя:

5 - 7 клас - кандидат-гимназисти, НВО, матура, ускорен курс
(36 оценки)
Най-ранен свободен час: след 6 дни
Време за отговор: 3 часа


Още 2 обучения от обучителя:

5 - 7 клас - матура, ускорен курс, кандидат-гимназисти
(по-малко от 5 оценки)
Време за отговор: 4 дни

(70 оценки)
Време за отговор: 1 ден


Още 1 обучение от обучителя:

5 - 7 клас - контролни работи
(29 оценки)
Най-ранен свободен час: след около 23 часа
Време за отговор: 1 ден


Още 1 обучение от обучителя:

5 - 7 клас - НВО, матура, ускорен курс
(40 оценки)
Най-ранен свободен час: след около 5 часа
Време за отговор: 6 часа


Още 1 обучение от обучителя:

5 - 7 клас - ускорен курс, матура
(15 оценки)
Най-ранен свободен час: след около 8 часа
Време за отговор: 43 минути


Още 1 обучение от обучителя:

5 - 7 клас - ускорен курс, комбинаторика
(по-малко от 5 оценки)
Най-ранен свободен час: след 2 дни
Време за отговор: 2 часа


Още 1 обучение от обучителя:

5 - 7 клас - ускорен курс
(47 оценки)
Най-ранен свободен час: след 2 дни
Време за отговор: 3 часа

(14 оценки)
Най-ранен свободен час: след 2 дни
Време за отговор: 1 час


Още 1 обучение от обучителя:

5 - 7 клас - аритметика, геометрия, алгебра
(25 оценки)
Най-ранен свободен час: след 4 дни
Време за отговор: 1 ден


Още 2 обучения от обучителя:

5 - 7 клас - изпит след 7. клас, НВО, кандидат-гимназисти, матура, ускорен курс
(15 оценки)
Най-ранен свободен час: след 2 дни
Време за отговор: 16 часа


Още 2 обучения от обучителя:

5 - 7 клас - математическа логика, кандидат-гимназисти, изпит след 7. клас, матура, НВО, ускорен курс
(67 оценки)
Най-ранен свободен час: след около 5 часа
Време за отговор: 22 часа


Още 1 обучение от обучителя:

5 - 7 клас - ускорен курс
(44 оценки)
Най-ранен свободен час: след 1 ден
Време за отговор: 13 часа


Още 1 обучение от обучителя:

(по-малко от 5 оценки)
Най-ранен свободен час: след 1 ден


Още 2 обучения от обучителя:

5 - 7 клас - олимпиада, НВО, кандидат-гимназисти, ускорен курс
Консултация за
подходящо обучение